Értem A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

Garancia , szavatosság

Cégünk ügyel arra, hogy megfelelő minőségű termékeket előállító gyártók termékeit forgalmazza. Beszerzéseinknél probáljuk a termékekről a lehető legtöbb információt megszerezni és azok minőségéről a lehető legjobban tájékozódni.
Az általunk forgalmazott gyártók rendelkeznek hazai képviselettel, akik segítségünkre lehetnek az esetleges problémák vagy egyedi igények megoldásában.

A garanciát nem cégünk hanem az adott termék gyártója vállalja a törvényi előírásoknak megfelelően! Csak a gyártó vagy annak képviselete tud szakszerű segítséget nyújtani a javításban vagy a probléma megoldásában, esetleg a szakszerűtlen, rendeltetéstől eltérő használatot. Természetes a törvényi előírásoknak megefeleően járunk el egy probléma maegoldásában.

Ha egy terméknél hibát tapasztal a garancialevélben kapott szervíznél vagy ügyfélszolgálatunknál jelezze és munkatársaink tovább irányítják a megfelelő helyre.

Kérésre a forgalmazott termékekről lehetőség szerint műszaki rajzot vagy bekötési, előkészítési rajzot küldünk, illetve csatoljuk a szállítói megfelelőségi nyilatkozatot.

Sávos jótállási idők 2021 től:
  • A 10-100 ezer forintért megvásárolt termékekre legalább ​1 év jótállás.
  • A 100-250 ezer forintért megvett termékek esetében legalább 2 év jótállás.
  • A 250 ezer forintnál drágább termékek esetében pedig minimum 3 év a jótállási idő.
Kérdés esetén keresse munkatársainkat akik szívesen segítenek.

Itt elolvashatja a pontos meghatározásokat.

Fogalmak:

Kellékszavatosság: Ön a Forgalmazó hibás teljesítése esetén a Forgalmazóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Választása szerint a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: a) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Forgalmazó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. b) Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ár arányos leszállítását vagy a hibát a Forgalmazó költségére Ön is kijavíthatja, kijavíttathatja vagy - végső esetben – c) a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Forgalmazó adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Forgalmazó értékesítette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság: A Termék hibája esetén Ön - választása szerint - a fenti kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Forgalmazóval vagy a termék gyártójával szemben. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék e jog gyakorlása szempontjából akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az azt teljesítővel szemben érvényesítheti.

Jótállás: A fenti szavatossági igényektől meg kell különböztetni a jótállást. A Forgalmazó az általa forgalmazott termékekre jótállást (hétköznapi szóhasználattal garanciát) nem vállal, azonban a forgalmazott termékeink egy részénél a gyártó e kötelezettséget egyoldalú nyilatkozattal vállalja.
Ezen termékekre gyártótól és terméktől függően 12 és 120 hónap közötti garanciát vállalnak a gyártók vagy képviseleteik. Meghibásodás esetén a termékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén. Azoknál a termékeknél ahol nincs garancialevél mellékelve és hibát észlel keresse ügyfélszolgálatunkat. A termékek garanciális szervízpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. Garanciális időkről a Garancia menüpontban kaphat bővebb felvilágosítást. Javasoljuk, hogy a Vásárláskor kapott számlát vagy blokkot őrizze meg, mert a garanciális hiba bejelentésekor a szervíz vagy a gyártó kérheti. A számlával vagy blokkal tudja bizonyítani, hogy a termék még a garancia időn belül van. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Panaszkezelési helyek:

Tisztelt Vásárlók!
Esetleges panaszukkal az alábbi helyekre fordulhatnak:

Varte Kft. - Személyesen, levélben, telefonon vagy e-mailben.
 
Cím: 1047. Budapest, Megyeri út 7/A
Telefonszám: +36 1 272 0986
Faxszám: +36 1 272 0987
E-mail: info@varte.hu
 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677 
Újpest (IV.kerület) Önkormányzati Hivatal jegyzője
Cím: 1041. Budapest, István út 14.
Telefonszám: +36  1 231 3197
Faxszám:  +36 1 231 31 99
 
Budapesti Békéltető Testület
 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Fürdőszobawebshop